Vítajte na stránke SOŠPaSnV Košice, Kukučínova 23

Smernica Košického samosprávneho kraja č.1/2015 z 21.5.2015

Predseda košického samosprávneho kraja ustanovuje v súlade s § 11, ods. 1, zákona č.307/2014 Z.z. smernicu o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti.

V rámci smernice zverejňujeme odkaz na stránku Košického samosprávneho kraja, kde je uverejnená celá smernica a možnosť podávnia podnetov o protispoločenskej činnosti elektronickým formulárom, zároveň je tam zverejnený kontakt na hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja a e-mailová adresa, kde je možné podať podnet priamo.

Stránky